THE EFFECTS OF SODIUM BUTYRATE ON RADIOSENSITIVITY IN GLIOBLASTOMA

Our second study is published in Van Medical Journal! We investigated the effects of sodium butyrate on radiosensitivity in glioblastoma cell lines.// İkinci çalışmamız Van Tıp Dergisi’nde yayınlandı! Bu çalışmamızda sodyum bütiratın glioblastoma hücre serilerinde radyosensitiviteye olan etkisini araştırdık.

Continue Reading →