Our Study Is Accepted As Poster/Çalışmamız Tartışmalı Poster Olarak Kabul Edildi

English below.

Türkçe

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji’de dolu dolu 6 hafta geçirdim. Bu stajın bana çok şey kattığına inanıyorum. Öğrendiğim bilgilerden ve değerli klinik yaklaşımı yanı sıra retrospektif bir çalışmayı kısa sürede yapabildiğimiz için çok mutluyum. “Yeni Tanı Kronik Lenfositer Lösemi Hastalarında Tanı Sırasındaki CD49D Ekspresyonunun Hastalığa Özgü Başka Parametrelerle İlişkisi”  adlı çalışmamız 45. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde tartışmalı poster olarak sunulacak. Bu stajı bir çalışmayla bitirmek benim için çok önemliydi.

English

I spent 6 weeks at Ankara University Medical School Hematology Department and it was a great experience for me. Besides everything I learned and valuable experiences I am glad that we did a retrospective study named  “Association of CD49D Expression at Diagnosis with Other Disease-Specific Parameters in Newly Diagnosed Chronic Lymphocytic Leukemia Patients” and will be presented at 45th National Hematology Congress as poster presentation. It was very important for me to finish this internship with a research project.

3 thoughts on “Our Study Is Accepted As Poster/Çalışmamız Tartışmalı Poster Olarak Kabul Edildi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *