THE EFFECTS OF SODIUM BUTYRATE ON RADIOSENSITIVITY IN GLIOBLASTOMA

Türkçe alt bölümdedir.

Our second study is published in Van Medical Journal! We investigated the effects of sodium butyrate on radiosensitivity in glioblastoma cell lines. For this purpose, different concentrations of sodium butyrate and 8 Gy radiotherapy were administered to LN-405 cell lines alone and in combination. We found that SB reduced cell viability on concentration-dependent but RT-independent. In addition, this is the first study to increase the radiosensitivity of sodium butyrate by applying 3-dimensional conformal radiotherapy procedures in terms of the method of applying radiotherapy to the cell series in which acute radiation dose is given in a single fraction. For full text please click: The Effects of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma Cells

//

İkinci çalışmamız Van Tıp Dergisi’nde yayınlandı! Bu çalışmamızda sodyum bütiratın glioblastoma hücre serilerinde radyosensitiviteye olan etkisini araştırdık. Bu amaç doğrultusunda farklı dozlarda sodyum bütiratı ve 8 Gy radyoterapi ile birlikye LN-405 hücre serilerinde kullandık. Sonuçlarımıza dayanarak, sodyum bütiratın doza-bağımlı; radyoterapinin ise dozdan bağımsız olarak hücre canlılığını azalttığını söyleyebiliriz. Çalışmamızı önemli kılan nokta ise  glioblastomada 3 boyutlu konformal radyoterapi prosedürlerinin, sodyum bütirat-radyoterapi kombinasyonunda kullanılmış olmasıdır. Tam metin için lütfen tıklayınız: Sodyum Butirat’ın Glioblastoma Hücre Serisinde Radyosensitiviteye Etkisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *